ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศยกเลิกผู้เสนอราคา แก้ไขเพิ่มเติม (อ่าน 223) 26 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 809) 23 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 929) 23 เม.ย. 61
หลักฐานที่ต้องนำมามอบตัว (อ่าน 417) 05 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี2561 (อ่าน 570) 05 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี2561 (อ่าน 773) 05 เม.ย. 61
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 352) 26 มี.ค. 61
ประกาศการปิดภาคเรียน ปี2560 และการเปิดภาคเรียน ปี2561 (อ่าน 439) 26 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนIEP ปี2561 (อ่าน 490) 16 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบ ม.4 ห้องเรียนGIF ปี2561 (อ่าน 504) 16 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบ ม.1 ห้องเรียนMEP ปี2561 (อ่าน 658) 15 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบ ม.1 ห้องเรียนIEP ปี2561 (อ่าน 806) 15 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช ห้องเรียนปกติ ปี 2561 (อ่าน 689) 05 มี.ค. 61
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช ห้องเรียนปกติ ปี 2561 (อ่าน 409) 05 มี.ค. 61
e-bidding ปรับปรุงซ่อมแซมถนน รั้ว และร่องระบายน้ำ (อ่าน 342) 27 ก.พ. 61
e-bidding ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (อ่าน 316) 27 ก.พ. 61