ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกโรงเรียนทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ของ อพวช.
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกโรงเรียนทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาตร์ให้แก่เยาวชน ครู อาจารย์ นักเรียน และปรชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 10~13พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม....ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารด้านล่างนี้หรือติดต่อสอบถามคุณครู วันวิสา ภูมิประเสริฐ โทร 08~3678~2767 
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2558,00:00   อ่าน 396 ครั้ง