ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 75)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 639) 28 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 435) 28 เม.ย. 60
ขอเชิญชวนร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ระหว่างวันที่ 4-6พฤศจิกายน2558 (อ่าน 498) 03 พ.ย. 58
ขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกโรงเรียนทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ของ อพวช. (อ่าน 396) 03 พ.ย. 58
คูมือสำหรับประชาชนตามพระราชบัตญิตการอำนวยความสะดวกในการพิจาณณาอนุญาตของทางราชการ (อ่าน 353) 04 ส.ค. 58
ประกาศผลการจัดห้องเรียนและแจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2558 (นักเรียนเก่าใช้ (อ่าน 1048) 29 เม.ย. 58
ขอเรียนเชิญคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง ลูกจ้าง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ร่วมรดน้ำขอพร (อ่าน 611) 10 เม.ย. 58
แจ้งนักเรียนมายื่นเอกสารทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.ที่ร.ร.นาแกสามัคคีวิทยา ภายในวันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 25 (อ่าน 494) 10 เม.ย. 58
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปี 2558 ห้อง ม.1ม.4 ห้อง(IEP), ห้องทั่วไป และห้อง ปวช.1 (อ่าน 1058) 02 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ห้องทั่วไป IEP, ปวช.1 และห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา2558 (อ่าน 706) 26 มี.ค. 58
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษMEPม.1และม.4ปี2558โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา (อ่าน 1295) 05 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 773) 06 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เอกพลศึกษา 1 อัตรา (อ่าน 1032) 27 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครูธุร (อ่าน 913) 20 ต.ค. 57
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครูอัตราจ้ (อ่าน 580) 20 ต.ค. 57
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2557 (อ่าน 653) 16 ก.ย. 57
การตรวจผมและเครื่องแต่งกายนักเรียน (อ่าน 911) 06 ก.ย. 57
นักเรียนที่ไม่ได้เข้าอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 504) 27 ส.ค. 57
เปิดเรียนหลังหยุดเรียน (ฝึก ร.ด.) (อ่าน 419) 27 ส.ค. 57
สอบกลางภาค (อ่าน 463) 16 ก.ค. 57
เขียนเรียงความ "พ่อของแผ่นดิน" (อ่าน 2518) 23 มิ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผูสอนวิชาเอกพลศึกษา/สุขศึกษา (อ่าน 549) 31 พ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 570) 29 พ.ค. 57
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ขอต้อนรับคณะกรรมประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 608) 27 พ.ค. 57
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม (อ่าน 521) 27 พ.ค. 57
นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (อ่าน 623) 21 พ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เรื่องรับสมัครพนักงานราชการเอกพลศึกษา /สุขศึกษา (อ่าน 649) 21 พ.ค. 57