รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา
125 หมู่ 9   ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
เบอร์โทรศัพท์ 042-571254


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :