ผู้บริหาร

นายบรรจง ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สถานีวิทยุออนไลน์
ศิลปะ
เฟสบุ๊คโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/04/2014
ปรับปรุง 08/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 401466
Page Views 567174
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอุทัยวรรณ ฤทธิธาดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิรัตน์ ตงศิริ
ครู คศ.3

นางนันทิยา กองแก้ว
ครู คศ.3

นางสุมาลี ศิริปรีชากุล
ครู คศ.3

นายโกมินทร์ เถาว์ชาลี
ครู คศ.2

นางสาวเนตรชนก สารทอง
ครู คศ.1

นายดุสิต ไชยวงษา
ครู คศ.1

นายศุทิวัส เชื้อคำฮด
ครู คศ.1

นายศรชัย ไกรษร
ครู คศ.1

นางรุ่งทิพย์ แก่นดี
ครู คศ.1

นางกนกอร ตามะลี
ครู คศ.1

นายอนุสรณ์ คงแสนคำ
ครูผู้ช่วย