ผู้บริหาร

นายบรรจง ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สถานีวิทยุออนไลน์
ศิลปะ
เฟสบุ๊คโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/04/2014
ปรับปรุง 08/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 401472
Page Views 567180
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวชิระ ภูมิประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวัฒนา ไตรยราช
ครู คศ.3

นางสาวบุษบา รัตนคุณากร
ครู คศ.3

นายศรีมงคล เจริญรัตน์
ครู คศ.3

นางอัชรา ลอว์สัน
ครู คศ.3

นางวันวิสา ภูมิประเสริฐ
ครู คศ.3

นางสาวคิดสา สุขรี
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งทิวา พูนประสาน
ครู คศ.2

นางกรรณิการ์ เจนเชี่ยวชาญ
ครู คศ.2

นางสาวนิภาภรณ์ ชอบสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวประภาพร วรรณดี
ครู คศ.1

นายวชิราชัย ตามะลี
ครู คศ.1

นายนพวงค์ พลโลก
ครู คศ.1

นายชยาวุธ เชื้อดวงผุย
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ โสประดับ
ครูผู้ช่วย

นายจตุรภุช ไพรสณฑ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวโชติกา ผลันอากาศ
พนักงานราช