ผู้บริหาร

นายบรรจง ศรีประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
สถานีวิทยุออนไลน์
ศิลปะ
เฟสบุ๊คโรงเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/04/2014
ปรับปรุง 08/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 401456
Page Views 567164
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ดร.กัยสิทธิ์ วงค์จำปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุภาลักษณ์ รัตนมาลี
ครู คศ.3

นางเพ็ญวิภา อินดูวา
ครู คศ.3

นางราตรี เครือพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวสนทยา กำลังหาญ
ครู คศ.3

นางรัศมี มีแก้ว
ครู คศ.2

นางวิภาภรณ์ สะเดา
ครู คศ.2

นายมีศักดิ์ เชื้อจาร์ชิน
ครู คศ.1

นางวีราภรณ์ ปองไป
ครู คศ.2