ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ความเคลื่อนไหว7สิงหาคม2558 ที่โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นายสุวรรณ ตรีขัน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาตร์ เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ นำความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน แก้ปัญหาเป็น เชื่อมโยงกับวิชาอื่น 
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2558,14:31   อ่าน 1928 ครั้ง